Is het Aurelius College de plek voor jou?

Veelgestelde vragen over onze school zijn hieronder te vinden. Zit jouw vraag er niet tussen? Geen probleem stel hem gerust aan ons via ons contactformulier!

Op het Aurelius College wordt VO-onderwijs geboden in een vertrouwde basisschoolsetting met een vaste stamgroepleider, waardoor ieder kind wordt gezien en er ruimte is voor persoonlijke aandacht in een kleinschalige omgeving.

De jenaplanvisie is leidend voor het onderwijs wat o.a. betekent dat er vakoverstijgend gewerkt wordt middels projecten.

Je kan na twee jaar Aurelius College doorstromen naar een andere VO-school binnen de stichting PCOU/Willibrord.

De leerling mag twee voorkeurscholen binnen de stichting opgeven en heeft garantie dat er op één van deze twee scholen plaats is.

Mocht je voorkeur hebben voor een VO-school buiten de stichting, dan gelden de aannameregels voor instroom in het derde leerjaar van die school.

Bij meer aanmeldingen dan plek zal het Aurelius College moeten gaan loten met inachtneming van de POVO-procedure Utrecht.

Het Aurelius College is regulier onderwijs en biedt basisondersteuning die andere VO-scholen ook bieden.

Denk hierbij aan ondersteuning vanuit IB (intern begeleider) en dyslexie.

Op het Aurelius College wordt ook getoetst. Naast de wettelijke Cito-afnames toetst het Aurelius College op de kernvakken (wiskunde, Engels, Nederlands, Frans/Spaans) en wordt er verder gewerkt met portfolio's en leerdoelen.

Het Aurelius College is geen huiswerkvrije school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten school genoeg tijd hebben om te ontspannen en daarom is het huiswerk zoveel mogelijk beperkt tot het leren voor toetsen en het lezen van boeken. Opdrachten worden in principe op school tijdens werktijd gemaakt. 

Kinderen van Jenaplanschool Zonnewereld hebben voorrang op het Aurelius College.

Zie hieronder de POVO-procedure Utrecht:

Uitzonderingsregel deelname procedure ‘Naar het voortgezet onderwijs’: 10-14 onderwijs Leerlingen die starten in de afdeling primair onderwijs (PO) van het Aurelius College of Academie Tien nemen niet deel aan de procedure ‘Naar het voortgezet onderwijs’ en hebben rechtstreeks toegang tot het deel voortgezet onderwijs (VO) van hetzelfde concept. We spreken over een 10-14 concept als er sprake is van:

- leerlingen van 10 tot 14 jaar die een onderwijsprogramma volgen met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs;

- voor het onderwijsprogramma een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs samenwerken (leerlingen staan ingeschreven op hetzelfde zogenaamde ‘brinnummer PO en aansluitend op hetzelfde brinnummer VO);

- PO en (onderbouw)VO leerlingen het onderwijs op dezelfde locatie volgen.

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie?


Vul het formulier in!