Een kleine twee jaar geleden is het Aurelius College gestart. Een kleine school met een brede Jenaplan brugklas, een vaste stamgroepleider die aandacht heeft voor de ontwikkeling van het kind. Team Aurelius is met veel enthousiasme en gedrevenheid dit schoolconcept gestart en had nog veel plannen voor de toekomst.

 

Echter is het schoolbestuur PCOU Willibrord in Vleuten dit schooljaar nog een voortgezet onderwijsschool gestart, het Limus College. Beide scholen zijn in ontwikkeling en er zijn daarnaast zichtbare overeenkomsten tussen de visies van Limus College en Aurelius College. Beide scholen staan voor uitstel van het niveau advies en uitdagend projectmatig onderwijs.

 

Het is financieel niet haalbaar om beide concepten in dezelfde regio verder te ontwikkelen. Het schoolbestuur PCOU Willibrord heeft daarom een voorgenomen besluit om niet verder te gaan met het Aurelius College.

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw interesse in het Aurelius College.