Het Aurelius College is een groeiende school. Op dit moment hebben we twee groepen met elk ongeveer 16 leerlingen. Uiteindelijk groeien we door naar een school met 3 klassen en ca. 80 leerlingen.

Voor schooljaar 2024-2025 hebben we 40 plaatsen beschikbaar.