Twee jaar Aurelius college en dan?

 

Uw kind neemt deel aan een 10-14 concept;  na een tweejarige brugperiode wordt een keuze voor een volgende VO-school gemaakt. Er is garantie op vervolgonderwijs op een school van PCOU Willibrord. De standaard VOVO-procedure binnen de Scholengroep wordt hiervoor gehanteerd met deze toevoegingen:

  1. Leerling schrijft zich in principe in voor leerjaar 3 op voorkeurschool 1 indien aangemeld vóór 1 mei van voorafgaande schooljaar;
  2. Mocht er onverhoopt geen plek zijn op deze voorkeursschool wordt er een plaatsingsgarantie gegeven op voorkeursschool 2.

Leerling kan er ook voor kiezen om bij een ander bestuur aan te melden; dat is een vrije keuze en plaatsing hangt dan af of er plek is.