Ons onderwijs

Ons onderwijs bestaat uit een tweejarige brugperiode waarbij verschillende leeftijden en niveaus (vmbo-tl, havo en vwo) samen leren en ontwikkelen. We hebben niet alleen een vaste stamgroepleider (dit is jouw vaste docent, zoals je gewend bent op de basisschool), maar ook een vaste stamgroep én een vast stamgroeplokaal. Dit betekent dat vakexperts naar jou toe komen!

Ons onderwijs sluit aan bij jouw ontwikkeling, talenten en leerbehoefte. We werken samen en stemmen af wat jij nodig hebt. Jouw eigen leerroute staat hierin centraal. Kinderen kunnen per vakgebied dus op verschillende niveaus werken. Je leert samenwerken, communiceren, plannen, creëren, presenteren, ondernemen en onderzoeken.

Na deze twee brugjaren weet jij nog beter welk niveau het beste bij je past en zet jij met vertrouwen de volgende stap in jouw schoolcarrière en kies je naar welke volgende middelbare school je in het derde leerjaar wil doorstromen.

Tijd om te ontdekken

Op het Aurelius College krijg je écht tijd om te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil. Je ontdekt wat er van je wordt verwacht in het voorgezet onderwijs. We leren door middel van thema’s en dagen je uit met inspirerende vakoverstijgende projecten. We leren door te doen en te ondernemen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen!

Je leert over jezelf en de wereld om je heen. Er is meer ruimte en tijd voor jouw ontwikkeling en talenten. Een plek waar we het schooladvies nog even uitstellen om gerichter te ontdekken welk niveau en welke volgende middelbare school het beste bij je past.

Lees meer

10-14 onderwijs

Onze school is volop in ontwikkeling. We zijn in 2022/2023 gestart met de eerste fase van het Aurelius College. Dit betekent dat we op dit moment leerlingen plaatsen die klaar zijn met de basisschool en de overstap maken naar de eerste klas van het voorgezet onderwijs. Onze volgende fase bestaat uit het realiseren van een verrijkend programma voor kinderen uit groep 7 en 8 voor leerlingen van Jenaplanschool Zonnewereld.

Jenaplanonderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op het jenaplanonderwijs. Er is aandacht voor ontwikkeling van hoofd, hart en handen; je leert door te denken, voelen én ervaren.We starten de dag om 09.00 uur met de stamgroep in de kring. We bespreken de dag, bijzondere gebeurtenissen en actualiteiten. Tegelijkertijd oefenen we vaardigheden als luisteren, vragen stellen en presenteren. We maken leren betekenisvol door te werken binnen vakoverstijgende projecten. Aan het eind van elke periode presenteer je wat je hebt geleerd tijdens de viering.

Ontdekken

Tijd

Samen

Betekenisvol

Persoonlijke aandacht

Vertrouwen

Ontdekken

Ontdekken is de basis bij het Aurelius College. Over jezelf en over de wereld om je heen. Wie ben je, wat kan je, wat wil je en wat past bij jou? Door ons vakoverstijgend curriculum word jij geïnspireerd en uitgedaagd en krijg je de tools in handen om je eigen leerroute te bepalen.

Tijd

Wij gunnen onze kids tijd om te onderzoeken en dingen te ontdekken over zichzelf en de wereld om hen heen. We laten ze daarom zoveel mogelijk ervaringen op doen. We bieden een unieke manier van leren; een brede basis op het gebied van kunst en cultuur, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van techniek, koken & tuinieren. Hierdoor kunnen kinderen bewuster keuzes maken voor de rest van hun (school)carrière.

Samen

Gelukkig zijn we niet alleen op de wereld, maar onderdeel van een groter geheel. We staan als mens in relatie tot elkaar en onze omgeving. Daar ligt onze kracht, want samen staan we sterker dan alleen. Iedereen is anders en wij omarmen die verschillen, zodat we van elkaar kunnen leren. We nemen de tijd om elkaar te echt te leren kennen, elkaar te helpen en om samen nieuwe dingen te leren.

Betekenisvol

We maken ons onderwijs betekenisvol door zoveel mogelijk te leren in levensechte situaties waarbij de wereld om de kinderen heen centraal staat. Wat houdt het in om maatschappelijk betrokken te zijn en bijvoorbeeld zorg te dragen voor de omgeving. Ons vakoverstijgende curriculum is inspirerend en uitdagend. Het prikkelt de nieuwsgierigheid. En elk thema is een nieuw avontuur.

Persoonlijke aandacht

Ieder mens kan zich ontwikkelen en blijft groeien. Op het Aurelius College kijken we daarom naar de kwaliteiten en ontwikkelkansen van kinderen los van hun basisschooladvies. Ieder kind krijgt persoonlijke aandacht en volgt zijn/haar eigen leerroute. We begeleiden bij het opstellen van doelen en leren onze leerlingen daarbij zelfstandig beslissingen nemen.

Vertrouwen

Samen evalueren we of de vooraf gestelde doelen zijn behaald en wat je over jezelf hebt geleerd. Door te evalueren en te reflecteren leren kinderen zichzelf beter kennen en werken we aan het vertrouwen in eigen kunnen. Hierdoor kunnen kinderen bewuster keuzes maken en zetten ze met vertrouwen de stap naar hun volgende middelbare school.

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie?

Of gewoon gedag zeggen?

 

Vul het formulier in!

Past het Aurelius bij jou?

Op het Aurelius College krijg je écht tijd om te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil. Hierin leer je over jezelf en de wereld om ons heen. Na een tweejarige brede brugperiode zet jij met vertrouwen de stap naar de 3e van jouw volgende middelbare school!

Inschrijven Open dag